Detaljer om förslaget

Svensk titel: Djurfoder: Provtagnings- och analysmetoder - Bestämning av organiska syror genom jonkromatografi med ledningsupptäckt (IC-CD)
Nummer:prEN 17294
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 435
Namn på kommittén:Livsmedel och foder
Publicerat:den 23 aug 2018
Sista svarsdatum:den 30 okt 2018
Ämnesområden:Djurfoder, Kemisk analys
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method for the determination of organic acids in animal feeding stuffs by Ion

Chromatography with conductivity detection (IC-CD).

The method is intended to be used for the determination of formic acid, lactic acid, propionic acid, citric

acid, fumaric acid and malic acid as active substances in feed additives, premixtures, compound feed and

water and for screening of acetic acid in the same matrices. This method determines the total extractable

concentration of the above mentioned organic acids and their salts.

It is advisable that the user of this standar determine the working range of the method for each organic

acid. The lower limit of the working range depends on the matrix and the interferences encountered. A

working range between 10 [mg/l] and 100 [mg/l] should be achievable.

The method was successfully tested in an inter-laboratory study in concentrations between 0,02 % up to

27 % of the above mentioned organic acids.

NOTE Limitation occurs during simultaneous determination of high concentration of lactic acid and low

concentration of acetic acid. If the ratio of concentration of lactic acid to acetic acid exceeds factor 20, the

determination of acetic acid is not guaranteed.

On the basis of the referred working range, sample weight and extraction volume, limits of quantification

(LOQ), as calculated (Table 1) should be achievable.

Table 1 — Limits of quantification (LOQ)

Organic acid LOQ [mg/kg]

Formic acid 200

Lactic acid 200

Propionic acid 200

Citric acid 200

Fumaric acid 200

Acetic acid 200

Malic acid 200

 

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.