Detaljer om förslaget

Svensk titel: Järnvägar - Spår - Provningsmetoder för befästningssystem - Del 9: Bestämning av styvhet
Nummer:prEN 13146-9
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 254
Namn på kommittén:Järnvägar
Publicerat:den 23 aug 2018
Sista svarsdatum:den 18 okt 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies laboratory test procedures to determine the static and dynamic stiffness of rail pads, baseplate pads and complete rail fastening assemblies.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.