Detaljer om förslaget

Svensk titel: Pooler för hemmiljö - Vattensystem - Del 2: Cirkulationssystem - Krav och provningsmetoder
Nummer:prEN 16713-2:2016/A1:2018
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 554
Namn på kommittén:Pooler och spabad
Publicerat:den 22 aug 2018
Sista svarsdatum:den 23 okt 2018
Ämnesområden:Anordningar för sport
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:This European Standard specifies requirements and test methods for circulation systems and is applicable to equipment used in domestic swimming pools and designed for the circulation of water (introduction and/or extraction). This standard applies for swimming pools as defined in EN 16582-1 and will be read in conjunction with it. This standard does not apply to: - pools for public use covered by EN 15288-1; - spas for domestic or public use; - paddling pools according to EN 71-8; - pre filtration; - natural and nature like pools. NOTE For filtration systems see prEN 16713-1 and for treatment systems prEN 16713-3.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.