Detaljer om förslaget

Svensk titel: Pooler för hemmiljö - Del 1: Allmänna krav inklusive säkerhetskrav och provningsmetoder
Nummer:prEN 16582-1:2015/A1:2018
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 554
Namn på kommittén:Pooler och spabad
Publicerat:den 22 aug 2018
Sista svarsdatum:den 23 okt 2018
Ämnesområden:Anordningar för sport
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:This European Standard specifies the general safety and quality requirements and test methods for domestic swimming pools. These requirements and test methods are applicable to inground, aboveground or recessed swimming pool structures, including their installation and means of access. This standard does not apply to: - pools for public use covered by EN 15288-1; - spas for domestic or public use; - paddling pools according to EN 71-8.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.