Detaljer om förslaget

Svensk titel: Läder - Råhudar - Riktlinjer för bevarande av hudar
Nummer:ISO/DIS 22244
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 158
Namn på kommittén:Läder och skodon
Publicerat:den 8 aug 2018
Sista svarsdatum:den 22 okt 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This guideline defines various preservation methods for raw hides. The preservation methods are needed to suppress microbiological activity and to maintain the quality and commercial value of the hides during storage.

This guideline applies to all raw hides of cattle and horses.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.