Detaljer om förslaget

Svensk titel: Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Dimensionstoleranser - Del 2: Andra typer av mått än storleksmått
Nummer:prEN ISO 14405-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 507
Namn på kommittén:Tekniska produktspecifikationer (TPS)
Publicerat:den 17 jul 2018
Sista svarsdatum:den 21 sep 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document illustrates the ambiguity caused by the use of dimensional specifications to control properties other than linear and angular size and the benefit of using geometrical specifications instead.

Dimensional tolerancing can be indicated by ± tolerancing or geometrical specifications.

The ambiguity caused by using ± tolerances for dimensions other than linear sizes (for individual tolerances and general tolerances according to, e.g. ISO 2768-1 and ISO 8062-3) is explained in Annex A.

NOTE 1 The figures, as shown in this document, merely illustrate the text and are not intended to reflect actual usage. The figures are consequently simplified to indicate only the relevant principles.

NOTE 2 For indications of dimensional specifications, see the following:

— ISO 14405-1 for linear size;

— ISO 14405-3 for angular size;

— ISO 2538-1 and ISO 2538-2 for wedges;

— ISO 3040 for cones.

NOTE 3 The rules for geometrical specifications are given in ISO 1101.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.