Detaljer om förslaget

Svensk titel: Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 10: Blandningar av triacetat eller polyaktid och vissa andra fibrer (metod med diklormetan)
Nummer:prEN ISO 1833-10
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 160
Namn på kommittén:Textil
Publicerat:den 3 jul 2018
Sista svarsdatum:den 3 sep 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 1833 specifies a method, using dichloromethane, to determine the percentage of triacetate or polylactide, after removal of non-fibrous matter, in textiles made of mixtures of

— triacetate or polylactide

with

— wool or other animal hair, silk, protein, cotton, viscose, cupro, modal,lyocell, polyamide, polyester, acrylic, elastomultiester, polypropylene, elastolefin, melamine, polypropylene/polyamide bicomponent,polyacrylate and glass fibres.

Triacetate fibres which have been partially hydrolysed (i.e. saponification) cease to be completely soluble in the reagent. In such cases, this method is not applicable.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.