Detaljer om förslaget

Svensk titel: Hoppborgar och liknande uppblåsbar lekutrustning - Del 2: Ytterligare säkerhetskrav för permanent installerade uppblåsbara hoppborgar och lekredskap
Nummer:prEN 14960-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 379
Namn på kommittén:Lekredskap
Publicerat:den 3 jul 2018
Sista svarsdatum:den 3 sep 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of EN 14960 specifies additional safety requirements for inflatable bouncing pillows intended for permanent installation.

This part of the standard is applicable to inflatable play equipment intended for use by children fourteen years and under both individually and collectively.

This part of the standard specifies safety requirements for inflatable play equipment for which the primary activity is bouncing. It sets measures to address risks and also to minimize accidents to users for those involved in the design, manufacture and supply of inflatable play equipment.

It specifies information to be supplied with the equipment. The requirements have been laid down bearing in mind the risk factor based on available data.

This part of the standard specifies the requirements that will protect a child from hazards that he or she may be unable to foresee when using the equipment as intended, or in a manner that can be reasonably anticipated.

This part of the standard is not applicable to inflatables dealt with in prEN 14960-1:2017, inflatable water-borne play and leisure equipment, domestic inflatable toys, air-supported buildings, inflatables used solely for protection, inflatables used for rescue, or other types of inflatable toys where the primary activity is not bouncing or sliding.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.