Detaljer om förslaget

Svensk titel: Plaströrsystem - PE-rör och -rördelar för vattendistribution - Del 5: Systemanpassning
Nummer:ISO/DIS 4427-5
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 226
Namn på kommittén:Plaströrssystem
Publicerat:den 3 jul 2018
Sista svarsdatum:den 15 sep 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the characteristics of the fitness for purpose of pipes and/or fittings assemblies made from polyethylene (PE) for buried or above ground applications, intended for the conveyance of water for human consumption, raw water prior to treatment, drainage and sewerage under pressure, vacuum sewer systems, and water for other purposes.

NOTE 1 The intended uses include sea outfalls, laid in water and pipes suspended below bridges

NOTE 2 This document is intended to be only used by the product manufacturer to assess the performance of components according to ISO 4427-2: and/or ISO 4427-3: when joined together under normal and extreme conditions. It is not intended for on-site testing of pipe systems.

This document also specifies the test parameters for the test methods referred to in this International Standard..

In conjunction with the other parts of the ISO 4427- series, this document is applicable to PE pipes, fittings, their joints and to joints with components of PE and other materials, intended to be used under the following conditions:

a) a maximum allowable operating pressure (PFA) up to and including 25 bar1);

b) an operating temperature of 20 °C as the reference temperature.

NOTE 3 For other operating temperatures, guidance is given in ISO 4427-1: , Annex A.

The ISO 4427- series covers a range of maximum allowable operating pressures and gives requirements concerning colours and additives.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.