Detaljer om förslaget

Svensk titel: Plaströrsystem - PE-rör och -rördelar för vattendistribution - Del 1: Allmänt
Nummer:ISO/DIS 4427-1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 226
Namn på kommittén:Plaströrssystem
Publicerat:den 3 jul 2018
Sista svarsdatum:den 15 sep 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the general aspects of polyethylene (PE) compounds for the manufacture of pressure pipes and fittings (mains and service pipes) for buried or above ground applications, intended for the conveyance of water for human consumption, raw water prior to treatment, drainage and sewerage under pressure, vacuum sewer systems, and water for other purposes.

This document also specifies the test parameters for the test methods referred to in this International Standard.

In conjunction with other parts of the ISO 4427- series, this document is applicable to PE pipes and fittings, their joints and to joints with components made of PE and other materials, intended to be used under the following conditions:

a) a maximum allowable operating pressure (PFA) up to and including 25 bar ;

b) an operating temperature of 20 °C as the reference temperature.

NOTE 1 For other operating temperatures, guidance is given in Annex A.

The ISO 4427- series covers a range of maximum allowable operating pressures and gives requirements concerning colours and additives.

NOTE 2 It is the responsibility of the purchaser or specifier to make the appropriate selections from these aspects, taking into account their particular requirements and any relevant national guidance or regulations and installation practices or codes.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.