Detaljer om förslaget

Svensk titel: Jernkontorets skala II för kvantitativ bestämning av icke-metalliska inneslutningar i metaller och legeringar
Nummer:ftSS 111116
Källa:SIS
Kommitté:SIS/TK 121
Namn på kommittén:Bestämning av mikrostruktur i stål
Publicerat:den 2 jul 2018
Sista svarsdatum:den 2 sep 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This standard describes a method for assessment and reporting of quantity, size, morphology and distribution of non-metallic inclusions in plastic wrought steel, metals and alloys with the help of a Light Optical Microscope (LOM) and a comparative chart. The pictures in the chart are based on the logarithmic Gauss-(Galton) distribution with respect to the inclusion size.

The method described in this standard is primarily intended for inclusions in plastic wrought metallic materials but can also be used for cast and sintered steels.

NOTE The chemical composition of the inclusions does not form the basis of categorisation.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.