Detaljer om förslaget

Svensk titel: Identifieringskort - Testmetoder - Fjärrkort
Nummer:ISO/IEC DIS 10373-7
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 448
Namn på kommittén:Teknik och stödsystem för personlig identifiering
Publicerat:den 27 jun 2018
Sista svarsdatum:den 10 sep 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

ISO/IEC 10373 defines test methods for characteristics of identification cards according to the definition given in ISO/IEC 7810. Each test method is cross-referenced to one or more base standards, which may be ISO/IEC 7810 or one or more of the supplementary standards that define the information storage technologies employed in identification card applications.

NOTE 1 Criteria for acceptability do not form part of ISO/IEC 10373, but will be found in the International Standards mentioned above.

NOTE 2 Test methods defined in ISO/IEC 10373 are intended to be performed separately. A given card is not required to pass through all the tests sequentially.

This part of ISO/IEC 10373 deals with test methods, which are specific to contactless integrated circuit card (vicinity card) technology. ISO/IEC 10373-1 deals with test methods which are common to one or more ICC technologies and other parts deal with other technology-specific tests.

Unless otherwise specified, the tests in this part of ISO/IEC 10373 apply exclusively to vicinity cards defined in ISO/IEC 15693-1:2010, ISO/IEC 15693-2:2017 and ISO/IEC 15693-3:2017.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.