Detaljer om förslaget

Svensk titel: Värmeisoleringsprodukter för byggnader - In situ-formad lösfyllnadsisolering av expanderad polystyren (EPS) pärlor och bundna expanderade polystyrenpärlor - Del 1: Egenskapsredovisning för bundna och lösfyllnadsprodukter före installation
Nummer:prEN 16809-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 189
Namn på kommittén:Innemiljö och energianvändning i byggnader
Publicerat:den 26 jun 2018
Sista svarsdatum:den 2 sep 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the requirements for products of loose-filled expanded polystyrene (EPS) beads and bonded expanded polystyrene beads for in situ installation in masonry cavity walls and frame constructions.

This document is a specification for the insulation products before installation. It describes the product characteristics and includes procedures for testing, marking and labelling.

This document does not specify the required level of a given property to be achieved by a product to demonstrate fitness for purpose in a particular application. The levels required for a given application are to be found in regulations or non-conflicting standards.

NOTE To avoid water penetration in masonry walls special tests adjusted to local climate might be needed.

This document does not cover factory made expanded polystyrene (EPS) insulation products or factory made or in situ products intended to be used for the insulation of building equipment and industrial installations.

Products with a declared thermal resistance lower than 0,25 m2·K/W or a declared thermal conductivity greater than 0,060 W/(m·K) at 10 °C are not covered by this document.

This document does not cover products intended for airborne sound insulation and for acoustic absorption applications.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.