Detaljer om förslaget

Svensk titel: Oförstörande provning - Induktiv provning - Terminologi
Nummer:prEN ISO 12718
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 125
Namn på kommittén:Oförstörande provning
Publicerat:den 26 jun 2018
Sista svarsdatum:den 27 aug 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard defines terms used in eddy current testing.

NOTE In addition to terms used in English and French, two of the three official ISO languages (English, French and Russian), this document gives the equivalent terms in German; these are published under the responsibility of the member body for Germany (DIN), and are given for information only. Only the terms and definitions given in the official languages can be considered as ISO terms and definitions.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.