Detaljer om förslaget

Svensk titel: Oförstörande provning av svetsar - Ultraljudsprovning - Tekniker, provningsnivåer och utvärdering
Nummer:prEN ISO 17640
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 125
Namn på kommittén:Oförstörande provning
Publicerat:den 26 jun 2018
Sista svarsdatum:den 27 aug 2018
Ämnesområden:Svetsfogar
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies techniques for the manual ultrasonic testing of fusion-welded joints in metallic materials of thickness ≥8 mm which exhibit low ultrasonic attenuation (especially that due to scatter) at object temperatures from 0 °C to 60 °C. It is primarily intended for use on full penetration welded joints where both the welded and parent material are ferritic.

Where material-dependent ultrasonic values are specified in this document, they are based on steels having an ultrasonic sound velocity of (5 920 ± 50) m/s for longitudinal waves and (3 255 ± 30) m/s for transverse waves.

This document specifies four testing levels, each corresponding to a different probability of detection of imperfections. Guidance on the selection of testing levels A, B, and C is given in Annex A.

This document specifies that the requirements of testing level D, which is intended for special applications, be in accordance with general requirements. Testing level D can only be used when defined by specification. This includes tests of metals other than ferritic steel, tests on partial penetration welds, tests with automated equipment, and tests at object temperatures outside the range 0 °C to 60 °C.

This document can be used for the assessment of discontinuities, for acceptance purposes, by either of the following techniques:

a) evaluation based primarily on length and echo amplitude of the discontinuity;

b) evaluation based on characterization and sizing of the discontinuity by probe movement techniques.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.