Detaljer om förslaget

Svensk titel: Barnartiklar - Babysitters - Del 2:
Nummer:prEN 12790-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 404
Namn på kommittén:Barnartiklar
Publicerat:den 26 jun 2018
Sista svarsdatum:den 4 sep 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies safety requirements and the corresponding test methods for fixed or folding reclined cradles intended for children up to when they start to stand up and walk and sit by themselves.

This document applies also to car seats complying with ECE R44 or ECE R129 that can be used as reclined cradles according to manufacturer’s instructions.

This document does not apply to reclined cradles when used as swings.

If a reclined cradle has several functions or can be converted into another function the relevant European standards apply to it (see Annex B).

This document applies in conjunction with and in addition to prEN 12790-1:2018 and it cannot be used separately.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.