Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vägfordon - Enhetliga diagnostiktjänster (UDS) - Del 1: Tillämpningsskikt
Nummer:ISO/DIS 14229-1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 240
Namn på kommittén:El- och elektronikutrustning för vägfordon
Publicerat:den 26 jun 2018
Sista svarsdatum:den 4 sep 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 14229 specifies data link independent requirements of diagnostic services, which allow a diagnostic tester (client) to control diagnostic functions in an on-vehicle Electronic Control Unit (ECU, server) such as an electronic fuel injection, automatic gear box, anti-lock braking system, etc. connected to a serial data link embedded in a road vehicle.

It specifies generic services, which allow the diagnostic tester (client) to stop or to resume non-diagnostic message transmission on the data link.

This part of ISO 14229 does not apply to non-diagnostic message transmission on the vehicle's communication data link between two Electronic Control Units. However, this part of ISO 14229 does not restrict an in-vehicle on-board tester (client) implementation in an ECU in order to utilize the diagnostic services on the vehicle's communication data link to perform bidirectional diagnostic data exchange.

This part of ISO 14229 does not specify any implementation requirements.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.