Detaljer om förslaget

Nummer:ISO/DIS 20730-1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 240
Namn på kommittén:El- och elektronikutrustning för vägfordon
Publicerat:den 25 jun 2018
Sista svarsdatum:den 25 jul 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This standard is applicable to road vehicles, which are subject to the usage of the electronic vehicle interface to perform a Periodical Technical Inspection (ePTI).

The standard specifies the ePTI terminology, use cases and technical requirements in order to support the ePTI-relevant vehicle safety system(s) checks during the Periodical Technical Inspection via the electronic interface.

The standard specifies:

— Terminology;

— Communication establishment between the ePTI external test equipment and the vehicle's ePTI-relevant systems;

— Usage of a credentials based authentication and authorisation mechanism between the ePTI external test equipment and the vehicle;

— Protection against tampering of the defined ePTI methods;

— Definition of ePTI relevant use cases:

— ePTI external test equipment discovers available data identifier as specified in ISO 20730-3,

— ePTI external test equipment queries ePTI-relevant system’s information, including software identification, software integrity, current and/or stored values

— ePTI external test equipment activates ePTI-relevant system’s actuators or routines.

— Definition of ePTI-relevant technical requirements;

— ePTI external test equipment minimum requirements;

This standard is based on standardised diagnostic communication protocols.

This standard excludes:

— Process definitions for performing the PTI check,

— Process and data definitions for off-board data provision,

— Standardised data exchange formats,

— Validation and verification of vehicle safety systems according to vehicle manufacturer specifications.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.