Detaljer om förslaget

Svensk titel: Järnvägar - Hjulpar och boggier - Produktkrav för hjulpar
Nummer:prEN 13260
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 254
Namn på kommittén:Järnvägar
Publicerat:den 25 jun 2018
Sista svarsdatum:den 16 aug 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This European Standard specifies the characteristics of wheelsets for all track gauges.

This standard can also apply to light rail and tramway applications.

This standard is applicable to wheelsets comprising elements that conform to the following European Standards:

— EN 13262 for wheels;

— EN 13261 for axles.

Some characteristics are given as a function of a category 1 or of a category 2. Category 2 can be divided into sub-categories (2a and 2b) to specify certain characteristics.

2a) vmax ≤ 120 km/h

2b) 120 < vmax ≤ 200 km/h

Category 1 is generally chosen when the operating speed exceeds 200 km/h. The wheelset then comprises wheels and axle of category 1 as specified in EN 13262 for the wheels and EN 13261 for the axles.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.