Detaljer om förslaget

Svensk titel: Varmvalsade konstruktionsstål - Del 6: Tekniska leveransbestämmelser för platta produkter av höghållfast stål i seghärdat tillstånd
Nummer:prEN 10025-6
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 142
Namn på kommittén:Konstruktionsstål
Publicerat:den 25 jun 2018
Sista svarsdatum:den 28 aug 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

Part 6 of this document, in addition to part 1, specifies technical delivery conditions for flat products of high yield strength alloy special steels. The grades and qualities are given in Tables 1 to 3 (chemical composition) and Tables 4 to 6 (mechanical properties) and are supplied in the quenched and tempered condition as given in 6.3.

The steels specified in this document are applicable to hot-rolled flat products with a minimum nominal thickness of 3 mm and a maximum nominal thickness of 150 mm for grades S460, S500, S550, S620 and S690, a maximum nominal thickness of 100 mm for grades S890 and S960, in steels which, after quenching and tempering, have a specified minimum yield strength of 460 MPa1) to 960 MPa1).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.