Detaljer om förslaget

Svensk titel: Varmvalsade konstruktionsstål - Del 5: Tekniska leveransbestämmelser för konstruktionsstål med förbättrat motstånd mot atmosfärisk korrosion
Nummer:prEN 10025-5
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 142
Namn på kommittén:Konstruktionsstål
Publicerat:den 25 jun 2018
Sista svarsdatum:den 28 aug 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

Part 5 of this document, in addition to part 1, specifies technical delivery conditions for flat and long products of hot rolled steels with improved atmospheric corrosion resistance in the grades and qualities given in Tables 2 and 3 (chemical composition) and Tables 4 and 5 (mechanical properties) in the usual delivery conditions as given in 6.3.

The thicknesses in which products of the steel grades and qualities specified in this document may be supplied are given in Table 1.

In addition to prEN 10025-1:2014 the steels specified in this document are especially intended for use in welded, bolted and riveted components which shall have enhanced resistance to atmospheric corrosion, for service at ambient temperatures (subject to the restrictions described in 7.4.1).

The steels specified in this Part 5 are not intended to be heat treated except products delivered in the delivery condition +N. Stress relief annealing is permitted (see 7.3.1.1, NOTE). Products delivered in +N condition can be hot formed and/or normalized after delivery (see Clause 3).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.