Detaljer om förslaget

Svensk titel: Kylkondensorer - Klassificering, toleranser och prestandaredovisning
Nummer:prEN 13215:2016/A1:2018
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 467
Namn på kommittén:Värmepumpar
Publicerat:den 25 jun 2018
Sista svarsdatum:den 20 aug 2018
Ämnesområden:Kylteknik
Contact email:kommentera(at)sis.se

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.