Detaljer om förslaget

Svensk titel: Hydrogenbränsle - Produktspecifikation
Nummer:ISO/DIS 14687
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 410
Namn på kommittén:Hydrogenteknik
Publicerat:den 25 jun 2018
Sista svarsdatum:den 17 aug 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies the minimum quality characteristics of hydrogen fuel as distributed for utilization in vehicular and stationary applications.

It is applicable to hydrogen fuelling applications, which are listed in Table 1 of this International Standard.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.