Detaljer om förslaget

Svensk titel: Plast - Polykarbonatskivor - Typer, dimensioner och egenskaper
Nummer:prEN ISO 11963
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 156
Namn på kommittén:Plast
Publicerat:den 12 jun 2018
Sista svarsdatum:den 15 aug 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies the requirements for solid, flat extruded sheets of polycarbonate (PC) for general applications. It applies specifically to sheets made of poly(p,p′-isopropylidene-diphenyl carbonate). The sheets may be coloured or colourless, and they may be transparent, translucent or opaque. The sheets may also have a special weather-protective layer on one or both surfaces.

This International Standard applies only to thicknesses equal to or greater than 1,5 mm.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.