Detaljer om förslaget

Svensk titel: Plast - PVC-skivor - Beteckningar, dimensioner och karaktäristik - Del 1: Skivor med tjocklek ej mindre än 1 mm
Nummer:prEN ISO 11833-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 156
Namn på kommittén:Plast
Publicerat:den 12 jun 2018
Sista svarsdatum:den 15 aug 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 11833 specifies the requirements for flat extruded sheets and pressed sheets of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) and the test methods to be used to measure the required values.

It applies only to sheets of thickness not less than 1,0 mm.

It does not cover biaxially stretched PVC-U sheets.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.