Detaljer om förslaget

Svensk titel: Skogsmaskiner och trädgårdsmaskiner - Bestämning av ljudnivå för bärbara, handhållna maskiner med inbyggd förbränningsmotor - Teknisk metod (Grad 2)
Nummer:prEN ISO 22868
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 212
Namn på kommittén:Handhållna skogsmaskiner
Publicerat:den 12 jun 2018
Sista svarsdatum:den 20 aug 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies a noise test code for determining, efficiently and under standardized conditions, the noise emission characteristics of portable, hand held, combustion engine powered forest and garden machines, including chain-saws, brush-cutters, grass-trimmers, edgers, pole-mounted powered pruners, hedge-trimmers and garden blowers/vacuums/knapsack mist blowers. Noise emission characteristics include the A-weighted emission sound pressure level at the operator position and the A-weighted sound power level.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.