Detaljer om förslaget

Svensk titel: Informationsteknik - Radiofrekvensidentifiering för artikelhantering - Lokaliseringsmetoder av RFID-taggar
Nummer:ISO/IEC DIS 22243
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 611
Namn på kommittén:Systemintegration för unika enheters identifiering och dess attribut
Publicerat:den 8 jun 2018
Sista svarsdatum:den 19 aug 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This international standard defines how to use the RFID air interface standards of ISO/IEC 18000 that are based on backscatter technology for localization of RFID tags, which are ISO/IEC 18000-4, ISO/IEC 18000-61, 62, -63 and 64.

This international standard specifies the physical and logical requirements required for localization. The system comprises interrogators, also known as readers, and tags, also known as labels. An interrogator receives information from a tag by transmitting a modulated RF signal to the tag and the tag responds by modulating the reflection coefficient of its antenna, thereby backscattering an information signal to the interrogator. The modulated RF signal for data exchange is based on ISO/IEC 18000 and, in addition, there is a superimposed modulated RF signal with the same or different carrier frequency intended for localization. This international standard describes the signals required for localization, the method on how to derive localization information from the signals received by the interrogator, and the requirements onto tags and interrogators.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.