Detaljer om förslaget

Svensk titel: Terminologi och andra språkliga resurser och innehållsresurser - Specifikation av datakategorier och förvaltning av datakategoriregister för språkliga resurser
Nummer:ISO/DIS 12620
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 115
Namn på kommittén:Språk och terminologi
Publicerat:den 8 jun 2018
Sista svarsdatum:den 18 aug 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document provides guidelines and requirements governing data category specifications for language resources. It specifies mechanisms for creating, documenting, harmonizing, and maintaining data category specifications in a data category repository. It also describes the structure and content of data category specifications. The intended audience of this document is researchers and practitioners in fields of language resource management who use data categories and data category specifications.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.