Detaljer om förslaget

Svensk titel: Jalusier och fönsterluckor - Termisk och visuell komfort - Funktionsegenskaper och klassificering
Nummer:prEN 14501
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 179
Namn på kommittén:Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas
Publicerat:den 8 jun 2018
Sista svarsdatum:den 23 jul 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document applies to the whole range of shutters, awnings and blinds defined in EN 12216, described as solar protection devices in this document.

It specifies the corresponding properties and classifications:

— relating to thermal comfort:

— the solar factor (total solar energy transmittance);

— the secondary heat transfer factor;

— the direct solar transmittance;

— relating to visual comfort:

— the darkening performance;

— the night privacy;

— the visual contact with the outside;

— the glare control;

— the daylight utilization;

— the rendering of colours.

NOTE For other purposes, more detailed methods using different parameters can be used.

Some of the characteristics (e.g. gtot) are not applicable when solar protection devices are not parallel to the glazing (e.g. folding-arm awnings).

This document is not applicable to the solar protection devices using fluorescent materials.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.