Detaljer om förslaget

Svensk titel: Jalusier och fönsterluckor - Termisk och visuell komfort - Provnings- och beräkningsmetoder
Nummer:prEN 14500
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 179
Namn på kommittén:Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas
Publicerat:den 8 jun 2018
Sista svarsdatum:den 23 jul 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document defines test and calculation methods for the determination of the reflection and transmission characteristics to be used to determine the thermal and visual comfort performance classes of external blinds, internal blinds and shutters, as specified in prEN 14501:2018. This document also specifies the method to determine the darkening performance of external blinds, internal blinds and shutters, as specified in prEN 14501:2018. This document applies to the whole range of shutters, awnings and blinds defined in EN 12216, described as solar protection devices in this document. Some of the characteristics (e.g. gtot) are not applicable when products are not parallel to the glazing (e.g. folding-arm awnings). NOTE 1 Informative Annex D presents an approach for the determination of characteristics in case of projectable products. Retro-reflecting products are outside the scope of this document for reflectance measurements. NOTE 2 Retro-reflecting products refer to products for which the reflected radiation comes back to the light source in the same direction. Products using a significant amount of fluorescent are outside the scope of this document. NOTE 3 "Significant amount" refers to materials which are designed to be fluorescent or retroreflective and marketed as such. It does not refer to trace amounts of materials exhibiting fluorescence, e.g. for colour or identification purposes. Small amounts of materials such as titanium dioxide, which are not primarily included to achieve fluorescence, may be present.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.