Detaljer om förslaget

Svensk titel: Förpackningar - Glasflaskor - 26 H 180 mynning för kronkork - Dimensioner
Nummer:prEN ISO 12821
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 164
Namn på kommittén:Konsument- och transportförpackningar
Publicerat:den 8 jun 2018
Sista svarsdatum:den 1 aug 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies the dimensions of the 26-mm-tall crown finish for glass bottles containing beverages. The tall crown finish is designed to use a metal crown closure (see Cetie data sheet EC 01-022).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.