Detaljer om förslaget

Svensk titel: Lim - Bestämning av dynamiskt motstånd mot klyvning hos höghållfasta limfogar vid slagpåverkan - Kilslagsmetod
Nummer:prEN ISO 11343
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 162
Namn på kommittén:Lim och limningsteknik
Publicerat:den 8 jun 2018
Sista svarsdatum:den 4 aug 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies a dynamic impact wedge method for the determination of the cleavage resistance under impact loading of high-strength adhesive bonds between two adherends, when tested under specified conditions of preparation and testing. This test procedure does not provide design information.

The method allows a choice of sheet metal or fiber reinforced plastic substrates corresponding to those materials frequently used in industry, e.g. for automotive applications.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.