Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av spänningsrelaxation vid sammantryckning - Del 2: Med temperaturväxling
Nummer:ISO/DIS 3384-2
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 154
Namn på kommittén:Gummi och gummiprodukter
Publicerat:den 31 maj 2018
Sista svarsdatum:den 7 aug 2018
Ämnesområden:Gummi
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies two methods for determining the decrease in counterforce exerted by a test piece of vulcanized or thermoplastic rubber which has been compressed to a constant deformation and then undergoes temperature cycling.

Method A: The temperature is cycled at intervals between a high temperature for ageing and a low temperature for checking the sealing force at this low temperature.

Method B: The temperature is cycled continuously between a high temperature and a low temperature to introduce thermal stress in the test piece.

The counterforce is determined by means of a continuous-measurement system.

Two forms of test piece are permitted: cylindrical test pieces and rings. Different shapes and sizes of test piece give different results, and comparison of results should be limited to test pieces of similar size and shape.

The use of ring test pieces is particularly suitable for the determination of stress relaxation in liquid environments.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.