Detaljer om förslaget

Svensk titel: Programvarukvalitet - Krav på och utvärdering av programvarukvalitet (SQuaRE) - Modell och väglednning för referensmätning
Nummer:ISO/IEC DIS 25020
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 303
Namn på kommittén:IT-system och IT-tjänster
Publicerat:den 31 maj 2018
Sista svarsdatum:den 14 aug 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document provides a framework for developing quality measurement.

The contents of this document are as follows:

— Quality measurement reference model;

— Relationships among different types of quality measures;

— Guidelines for selecting quality measures;

— Guidelines for constructing quality measures;

— Guidelines for planning and performing measurements;

— Guidelines for application of measurement results.

It includes, as informative annexes, considerations for selecting quality measures (Annex A), assessing measurement validity and reliability (Annex B), elements for documenting quality measures (Annex C), normalized measurement function for quality measures (Annex D) and the measurement information model in ISO/IEC/IEEE 15939:2017, (Annex E).

This document can be applied for designing, identifying, evaluating and executing the measurement model of system and software product quality, quality in use, data quality and IT service quality. This reference model can be used by developers, acquirers, quality assurance staff and independent evaluators—essentially by people responsible for specifying and evaluating the quality of information and communication technology (ICT) systems and services.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.