Detaljer om förslaget

Nummer:ISO/DIS 20171
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 121
Namn på kommittén:Bestämning av mikrostruktur i stål
Publicerat:den 30 maj 2018
Sista svarsdatum:den 13 aug 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies the data file format of digital images generated by a scanning electron microscope (SEM) by adapting the TIFF based format. The data file includes not only the image data but the SEM conditional information defined in this format. This standard does not address the security of the data file.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.