Detaljer om förslaget

Svensk titel: Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 18: Blandningar av silke och ull eller hår (metod med svavelsyra)
Nummer:prEN ISO 1833-18
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 160
Namn på kommittén:Textil
Publicerat:den 30 maj 2018
Sista svarsdatum:den 6 jul 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 1833 specifies a method, using sulfuric acid, to determine the mass percentage of silk, after removal of non-fibrous matter, in textiles made of binary mixtures of

— silk

with other protein fibres (e.g. wool or animal hair).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.