Detaljer om förslaget

Svensk titel: Ögon och ansiktsskydd för sportbruk - Del 2: Ögonskydd för racketsporter
Nummer:prEN ISO 18527-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 399
Namn på kommittén:Ögonskydd
Publicerat:den 29 maj 2018
Sista svarsdatum:den 25 jul 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document applies to all eye protectors intended for eye protection against hazards during the sports of Squash, Racquetball and Squash 57 and sports with similar hazards and no greater risks. It applies to eye protectors that incorporate prescription lenses, but not to eye protectors designed for use over spectacles. It deals with materials, construction, optical properties and testing.

Requirements for the labelling and marking of eye protectors and for information to be supplied by the manufacturer are also specified. Information on the selection and use of eye protectors for Squash, Racquetball and Squash 57 is given in Annex A.

This document does not apply to:

a. sports eye protectors designed for use over prescription spectacles;

b. eye protectors for occupational applications;

c. eye protectors without lenses;

d. eye protectors for sports where the hazards are unrelated to the hazards in or involve greater risks than Squash, Racquetball and Squash 57.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.