Detaljer om förslaget

Svensk titel: Ögon och ansiktsskydd för sportbruk - Del 1: Skidglasögon
Nummer:prEN ISO 18527-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 399
Namn på kommittén:Ögonskydd
Publicerat:den 29 maj 2018
Sista svarsdatum:den 25 jul 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document applies to all afocal (plano power) goggles, intended for eye protection against hazards including ultraviolet and visible solar radiation, rain, snow and wind, during downhill skiing, snowboarding and other similar activities. It deals with materials, construction, optical properties and testing.

Requirements for the labelling and marking of goggles and for information to be supplied by the manufacturer are also specified. Information on the Selection and use of downhill skiing and snowboarding goggles is given in Annex A.

This document does not apply to:

a) eye protectors for protection when operating or travelling on a motorized vehicle;

b) eye protectors for protection against artificial optical radiation, such as those used in solaria;

c) eye protectors for direct observation of the sun;

d) eye protectors intended for sports with unrelated hazards and risks.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.