Detaljer om förslaget

Svensk titel: Utomhusluft - Bestämning av asbestfibrer - Indirekt överföring av transmissionselektronmikroskopi
Nummer:ISO/DIS 13794
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 423
Namn på kommittén:Luftkvalitet
Publicerat:den 29 maj 2018
Sista svarsdatum:den 1 aug 2018
Ämnesområden:Omgivningsluft
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies a reference method using transmission electron microscopy for the determination of airborne asbestos fibres and structures in in a wide range of ambient air situations, including the interior atmospheres of buildings, and for a detailed evaluation for asbestos structures in any atmosphere. The specimen preparation procedure incorporates ashing and dispersion of the collected particulate, so that all asbestos is measured, including the asbestos originally incorporated in particle aggregates or particles of composite materials. The lengths, widths and aspect ratios of the asbestos fibres and bundles are measured, and these, together with the density of the type of asbestos, also allow the total mass concentration of airborne asbestos to be calculated. The method allows determination of the type(s) of asbestos fibres present. The method cannot discriminate between individual fibres of the asbestos and non-asbestos analogues of the same amphibole mineral.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.