Detaljer om förslaget

Svensk titel: Kontorsmöbler - Arbetsstolar - Del 1: Bestämning av dimensioner
Nummer:prEN 1335-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 391
Namn på kommittén:Möbler
Publicerat:den 28 maj 2018
Sista svarsdatum:den 10 jul 2018
Ämnesområden:Möbler
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This doument applies to office work chairs. It specifies dimensions of three types of chairs as well as test methods for their determination.

Annex A (informative) contains a Rationale for office chair features and comparison between current published dimensions with European anthropometric data.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.