Detaljer om förslaget

Svensk titel: Stegar - Del 1: Terminologi, utförande, dimensionerade mått
Nummer:prEN 131-1:2015/A1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 171
Namn på kommittén:Stegar
Publicerat:den 28 maj 2018
Sista svarsdatum:den 2 jul 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

"It applies to portable ladders.

It does not apply to ladders designed for specific professional use such as fire brigade ladders, roof ladders, shelf ladders, hook-in ladders and mobile ladders."

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.