Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder för varmblandad asfalt - Del 22: Bestämning av deformationskänslighet hos asfaltbeläggning under rullande hjul
Nummer:prEN 12697-22
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 202
Namn på kommittén:Vägmaterial
Publicerat:den 28 maj 2018
Sista svarsdatum:den 12 jul 2018
Ämnesområden:Körbana
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document describes test methods for determining the susceptibility of bituminous materials to deform under load. The test is applicable to mixtures with upper sieve size less than or equal to 32 mm.

The tests are applicable to specimens that have either been manufactured in a laboratory or cut from a pavement; test specimens are held in a mould with their surface flush with the upper edge of the mould.

The susceptibility of bituminous materials to deform is assessed by the rut formed by repeated passes of a loaded wheel at constant temperature. Three alternative types of device can be used according to this standard: large-size devices, extra large-size devices and small-size devices. With large-size devices and extra large-size devices, the specimens are conditioned in air during testing. With small-size devices, specimens are conditioned, in either air or water.

NOTE Large-size and extra large-size devices are not suitable for use with cylindrical cores.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.