Detaljer om förslaget

Svensk titel: Ögon och ansiktsskydd - Provningsmetoder - Del 4: Huvudformer
Nummer:prEN ISO 18526-4
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 399
Namn på kommittén:Ögonskydd
Publicerat:den 29 maj 2018
Sista svarsdatum:den 23 jul 2018
Ämnesområden:Huvudskydd
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies dimensions and tolerances of the headforms used for the testing of eye and face protectors.

Additional information are given for:

— Anthropometric measurement methods;

— Anthropometric data for head and face dimensions;

— Human test panels.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.