Detaljer om förslaget

Svensk titel: Ögon och ansiktsskydd - Provningsmetoder - Del 3: Fysiska och mekaniska egenskaper
Nummer:prEN ISO 18526-3
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 399
Namn på kommittén:Ögonskydd
Publicerat:den 29 maj 2018
Sista svarsdatum:den 23 jul 2018
Ämnesområden:Huvudskydd
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the reference test methods for determining the physical and mechanical properties of protectors.

This document does not apply to any eye and face protection requirements standards for which other test methods are specified.

Other test methods may be used if shown to be equivalent.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.