Detaljer om förslaget

Svensk titel: Ögon- och ansiktsskydd - Del 3: Ytterligare krav på nät
Nummer:prEN ISO 16321-3
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 399
Namn på kommittén:Ögonskydd
Publicerat:den 28 maj 2018
Sista svarsdatum:den 18 jul 2018
Ämnesområden:Huvudskydd
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies additional material, design, performance and marking requirements for mesh protectors designed to provide protection for the eyes and faces of persons against mechanical hazards such as impacts from flying particles and fragments.

The other applicable requirements for mesh protectors and the frames/mountings to which they are intended to be fitted are given in ISO 16321-1.

This document is not applicable to protectors for use against liquid splash (including molten metal), hot solid risks, electrical hazards, infrared and ultraviolet radiation. For protection against these hazards suitable additional or alternative protectors according ISO 16321-1 will be needed.

This document does not apply to mesh protectors used in sports such as fencing.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.