Detaljer om förslaget

Svensk titel: Ögon- och ansiktsskydd - Del 1: Allmänna krav
Nummer:prEN ISO 16321-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 399
Namn på kommittén:Ögonskydd
Publicerat:den 28 maj 2018
Sista svarsdatum:den 18 jul 2018
Ämnesområden:Huvudskydd
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies general requirements for eye and face protectors. These protectors are intended to provide protection for the eyes and faces of persons against common occupational hazards such as impacts from flying particles and fragments, optical radiation, dusts, splashing materials, molten metals, heat, flame, hot solids, harmful gases, vapours and aerosols.

Additional requirements for eye and face protectors used during welding and related techniques and for mesh protectors are given in ISO 16321-2 and ISO 16321-3.

This document applies to all afocal (plano) and prescription lens protectors and components.

This document also applies to those products of eye and face protection used for occupational-type tasks but not performed as part of an occupation, e.g. "do-it-yourself".

This document does not apply to:

— Protectors specifically intended for protection against sunlight for which ISO 12312 series applies;

— protectors for medically prescribed applications (not occupational); e.g. eye protection for severe dry eye, tints prescribed for medical conditions;

— protectors intended to control exposure of the eyes of patients during diagnosis or treatment (e.g. ISO/DTR 22463);

— protectors for use during medical or e.g. aesthetic applications, e.g. intense light sources (ILS) for which ISO 12609 series applies;

— protectors specifically intended for sports for which ISO 18527 series applies;

— laser protectors for which ISO 19818 applies;

— face protectors intended for live-working to protect against short-circuit electric arcs for which IEC 62819 applies;

— protectors intended to protect against ionizing radiation, e.g. X-rays, for which IEC 61331-3 applies.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.