Detaljer om förslaget

Nummer:ISO/DIS 21441
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 220
Namn på kommittén:Motorer i bilar
Publicerat:den 28 maj 2018
Sista svarsdatum:den 18 jul 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This specification describes the methodology for measurement of heat transfer and pressure drop of liquid cooled Engine EGR coolers in internal combustion engines for road vehicles. The principles of this specification are valid for clean and fouled EGR coolers. Additional efforts have to be taken into account to guarantee comparable measurement results for fouled EGR coolers. These additional efforts have to be agreed between parties concerned.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.