Detaljer om förslaget

Nummer:ISO/DIS 21479
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 535
Namn på kommittén:Karaktärisering av avfall, mark och slam
Publicerat:den 28 maj 2018
Sista svarsdatum:den 18 jul 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This standard describes a method to compare the quality of soils by determining the fatty acid composition of the leaves of plant species grown on these soils.

Because plant fatty acid composition can vary as functions of climatic conditions, the areas to compare must share the same climatic conditions (humidity, temperature, sunlight).

This method does not make it possible to determine an optimal value of the Omega-3 index, and therefore cannot be used to determine the intrinsic quality of a soil from a specific area (regard as homogeneous). The method can be only used to compare the quality of soils between various areas.

This method is applicable to:

— soils from contaminated sites;

— amended soils;

— soils after remediation;

— soil with waste products (e.g. slurry, manure, sludge or composts).

The Omega-3 index being an early indicator, its measurement is not relevant when a strong visual phenotype (highly reduced biomass, high leaf chlorosis…) is detected for plants having grown on one area, and not detected on another area.

Alternatively, the quality of soils can be assessed by determining Omega-3 index of Lactuca sativa seedlings grown on these soils under controlled conditions (i.e. phytotronic chamber) and by comparing it to that obtained on control soils (see Annex A).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.