Detaljer om förslaget

Svensk titel: Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Riktlinjer för uppskattning av mätosäkerhet för kvantitativa bestämningar
Nummer:prEN ISO 19036
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 435
Namn på kommittén:Livsmedel och foder
Publicerat:den 28 maj 2018
Sista svarsdatum:den 17 jul 2018
Ämnesområden:Livsmedelsmikrobiologi
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard gives requirements and guidance for the estimation and expression of measurement uncertainty (MU) associated with quantitative results in microbiology of the food chain.

It is applicable to the quantitative analysis of:

— products intended for human consumption or the feeding of animals;

— environmental samples in the area of food production and food handling;

— samples at the stage of primary production.

The quantitative analysis is typically carried out by enumeration of microorganisms using a colony-count technique. It is also generally applicable to other quantitative analyses, including Most Probable Number (MPN) techniques and instrumental methods, such as impediometry and flow cytometry.

The uncertainty estimated by this International Standard does not include systematic effects ("trueness" or "bias").

 

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.