Detaljer om förslaget

Svensk titel: Traktorer och maskiner för jordbruk och skogsbruk - Seriellt datanät för övervakning och kommunikation - Del 12: Diagnostiktjänster
Nummer:ISO/DIS 11783-12
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 228
Namn på kommittén:Lantbruksmaskiner
Publicerat:den 28 maj 2018
Sista svarsdatum:den 25 jun 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

ISO 11783, as a whole, specifies a serial data network for control and communications on forestry or agricultural tractors and mounted, semi-mounted, towed, or self-propelled implements. Its purpose is to standardize the method and format of transfer of data between sensors, actuators, control elements and information storage, and display units, whether mounted on, or part of, the tractor or implement. This part of ISO 11783 describes the network’s diagnostic system.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.